22 dic 2019

CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL


Estas últimas semanas do mes de decembro tiveron lugar una serie de charlas sobre “Saúde sexual” para o noso alumnado de ESO e BACHARELATO,  a cargo de OTERO PIÑÁN (profesionais en medicina e sexoloxía). Esta proposta desenvolveuse  en dúas charlas (formato charla e discusión) dentro do horario escolar, e cunha duración aproximada duns 50 minutos cada unha.
 A través desta actividade procuramos:

  •     Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexitas.

  •           Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e dos demais, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais….Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 

Con este programa pretendemos a incorporación de aspectos relacionados co autoconcepto e a autoestima, a educación afectivo-sexual e a igualdade entre homes e mulleres e garantir o principio de igualade de trato e de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero (….) no ámbito educativo e en todos os ámbitos. 
No hay comentarios:

Publicar un comentario